कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Kashiwa-shi, Kamogawa-shi, Tako-machi Katori-gun
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 沼南工業団地入口(6233827)

SHIYOUNANKOUGIYOUDANCHIIRIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 天津小湊(6143283)

AMATSUKOMINATO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

ローソン 柏新富町一丁目(6357038)

KASHIWASHINTOMICHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 鴨川広場(6133787)

KAMOGAWAHIROBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 柏布施(6204406)

KASHIWAFUSE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी