कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Ichihara-shi, Shiroi-shi
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 市原姉ヶ崎(6162889)

ICHIHARAANEGASAKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン 市原姉崎消防署前(6228275)

ICHIHARAANESAKISHIYOUBOUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 市原姉ケ崎駅前(6270691)

ICHIHARAANEGASAKIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

ローソン 市原八幡海岸通(6179329)

ICHIHARAYAWATAKAIGANDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 市原新生(6162688)

ICHIHARAARAOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 923 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 市原五井駅東口(6011653)

ICHIHARAGOIEKIHIGASHIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी

ローソン 市原根田一丁目(6162398)

ICHIHARANEDA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी

ローソン 白井折立(6158238)

SHIROIORITATE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी