कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Ichihara-shi, Shiroi-shi
7 वटा छ 1 वटा देखि 7 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 市原姉ヶ崎(6162889)

ICHIHARAANEGASAKI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 市原姉崎消防署前(6228275)

ICHIHARAANESAKISHIYOUBOUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 市原八幡海岸通(6179329)

ICHIHARAYAWATAKAIGANDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 市原新生(6162688)

ICHIHARAARAOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 895 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 白井清水口(6360230)

SHIROISHIMIZUGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 895 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 市原根田一丁目(6162398)

ICHIHARANEDA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी