कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Togane-shi, Shiroi-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 白井清水口(6360230)

SHIROISHIMIZUGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 895 येन )

प्रशिक्षण भएको