कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Narita-shi, Shiroi-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 東横イン成田空港(6283498)

TOUYOKOIN'NARITAKUUKOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी