कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Narita-shi, Shiroi-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン・スリーエフ 成田ニュータウン北(6276446)

NARITANIYUTAUNKITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

ローソン・スリーエフ 成田北須賀(6276280)

NARITAKITASUGA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

ローソンストア100 白井清水口(6360230)

SHIROISHIMIZUGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 895 येन )

प्रशिक्षण भएको