कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Urayasu-shi
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 浦安猫実五丁目(6098714)

URAYASUNEKOZANE5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 930 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 舞浜(6211984)

MAIHAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 浦安富士見(6212297)

URAYASUFUJIMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 新浦安(6212268)

SHIN'URAYASU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 浦安明海(6038327)

URAYASUAKEMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 浦安北栄一丁目(6179068)

URAYASUKITAZAKAE1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 新浦安TKビルディング(6268748)

SHIN'URAYASUTKBIRUDEINGU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 浦安見明川(6212890)

URAYASUMIAKEGAWA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 960 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 浦安入船(6213026)

URAYASUIRIFUNE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी