कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Abiko-shi, Kamogawa-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 我孫子新田(6356174)

ABIKOSHINDEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 天津小湊(6143283)

AMATSUKOMINATO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

ローソン 鴨川広場(6133787)

KAMOGAWAHIROBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 895 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी