कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Kashiwa-shi, Yokoshibahikari-machi Sambu-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 沼南工業団地入口(6233827)

SHIYOUNANKOUGIYOUDANCHIIRIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 柏新富町一丁目(6357038)

KASHIWASHINTOMICHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 柏布施(6204406)

KASHIWAFUSE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी