कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Kashiwa-shi
9 वटा छ 1 वटा देखि 9 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 沼南工業団地入口(6233827)

SHIYOUNANKOUGIYOUDANCHIIRIGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 柏の葉キャンパスシティ(6228683)

KASHIWANOHAKIYANPASUSHITEI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 柏大井(6133400)

KASHIWAOOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン 柏藤ケ谷十字路(6214735)

KASHIWAFUJIGAYAJIYUUJIRO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソンストア100 柏千代田(6259809)

KASHIWACHIYODA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 柏高田(6221244)

KASHIWATAKATA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 柏酒井根(6112822)

KASHIWASAKAINE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソン 柏増尾八丁目(6197630)

KASHIWAMASUO8CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 925 येन वा बढी

ローソン 柏宿連寺(6197712)

KASHIWASHIYUKURENJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी