कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Sakura-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 佐倉白銀(6213003)

SAKURASHIROGANE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 佐倉外山(6143780)

SAKURATOYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 923 येन वा बढी

ローソン 佐倉王子台五丁目(6284374)

SAKURAOUJIDAI5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी