कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Inage-ku Chiba-shi, Mobara-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 稲毛小仲台(6213150)

INAGEKONAKADAI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 千葉稲毛町(6133681)

CHIBAINAGECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 895 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको