कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Wakaba-ku Chiba-shi, Chosei-mura Chosei-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 千葉西都賀(6213262)

CHIBANISHITSUGA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी