कार्यस्थल
Kanto region
Chiba
Wakaba-ku Chiba-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 千葉みつわ台大通(6197907)

CHIBAMITSUWADAIOODOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 千葉西都賀(6213262)

CHIBANISHITSUGA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 928 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी