कार्यस्थल
Kansai region
Shiga
Kusatsu-shi, Takashima-shi, Higashiomi-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 草津矢橋町(6206500)

KUSATSUYABASECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 870 येन वा बढी

ローソン 八日市緑町(6166338)

YOUKAICHIMIDORIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 880 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 草津野路東(6153985)

KUSATSUNOJIHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 866 येन वा बढी

ローソン 南草津三丁目(6211910)

MINAMIKUSATSU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 866 येन वा बढी

ローソン 近江高島駅前(6292066)

OUMITAKASHIMAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 870 येन )

प्रशिक्षण भएको