कार्यस्थल
Kansai region
Shiga
Takashima-shi
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 近江高島駅前(6292066)

OUMITAKASHIMAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 870 येन )

प्रशिक्षण भएको