कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Tadaoka-cho Semboku-gun, Misaki-cho Sennan-gun
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 忠岡東(6042234)

TADAOKAHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 忠岡中(6270219)

TADAOKANAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी