कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Minato-ku Osaka-shi, Misaki-cho Sennan-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 港晴二丁目(6083279)

KOUSEI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソンストア100 大阪港駅前(6257390)

OOSAKAKOUEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 夕凪二丁目(6208663)

YUUNAGI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी