कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Kadoma-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 門真末広町(6253126)

KADOMASUEHIROCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソン 門真大橋町(6241459)

KADOMAOOHASHICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 門真エル西三荘(6258023)

KADOMAERUNISHISANSOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 965 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 965 येन )

प्रशिक्षण भएको