कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Hirakata-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 枚方村野本町(6265804)

HIRAKATAMURANOHONMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

ローソン 枚方南中振二丁目(6058749)

HIRAKATAMINAMINAKABURI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソン 養父丘(6076144)

YABUGAOKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソンストア100 枚方茄子作(6265796)

HIRAKATANASUDZUKURI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソンストア100 枚方北中振(6254410)

HIRAKATAKITANAKABURI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 965 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 965 येन )

प्रशिक्षण भएको