कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Suita-shi, Takaishi-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 江坂(6086473)

ESAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 江坂駅前(6087165)

ESAKAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 吹田江の木町(6256461)

SUITAENOKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 吹田豊津中学校前(6229234)

SUITATOYOTSUCHIYUUGATSUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 江坂東(6190489)

ESAKAHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 940 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 940 येन )

प्रशिक्षण भएको