कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Chuo-ku Osaka-shi, Naka-ku Sakai-shi
13 वटा छ 1 वटा देखि 13 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 堺深井清水町(6121577)

SAKAIFUKAISHIMIZUCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 東心斎橋二丁目(6270389)

HIGASHISHINSAIBASHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 堺土塔南(6224120)

SAKAIDOTOUMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソン 北浜MIDビル(6190101)

KITAHAMAMIDBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 博労町三丁目(6249739)

BAKUROUMACHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 久太郎町一丁目(6366132)

KIYUUTAROUMACHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 中央南船場一丁目(6152632)

CHIYUUOUMINAMISENBA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 980 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 970 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 堺土塔北(6360684)

SAKAIDOTOUKITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 964 येन वा बढी

ローソン 大阪南船場一丁目(6366422)

OOSAKAMINAMISENBA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 東心斎橋一丁目(6360738)

HIGASHISHINSAIBASHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン せんば心斎橋筋(6208746)

SENBASHINSAIBASHISUJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 1,000 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 御堂筋本町ビル(6159427)

MIDOUSUJIHONMACHIBIRU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 安土町二丁目(6121130)

ADZUCHIMACHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 970 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 964 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको