कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Asahi-ku Osaka-shi, Izumiotsu-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 泉大津千原町(6172480)

IZUMIOOTSUCHIHARACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 泉大津北豊中町(6121459)

IZUMIOOTSUKITATOYONAKACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 大宮五丁目(6121382)

OOMIYA5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 泉大津二田町(6261031)

IZUMIOOTSUFUTSUTACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी