कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Asahi-ku Osaka-shi, Hirano-ku Osaka-shi
7 वटा छ 1 वटा देखि 7 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 長吉六反四丁目(6278801)

NAGAYOSHIROKUTAN4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 平野喜連一丁目(6282435)

HIRANOKIRE1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 平野本町五丁目(6352271)

HIRANOHONMACHI5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 喜連東二丁目(6199616)

KIREHIGASHI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 加美北一丁目(6194369)

KAMIKITA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大宮五丁目(6121382)

OOMIYA5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 加美北八丁目(6117475)

KAMIKITA8CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी