कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Asahi-ku Osaka-shi, Nishinari-ku Osaka-shi
7 वटा छ 1 वटा देखि 7 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 津守二丁目(6121867)

TSUMORI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 天下茶屋二丁目(6159829)

TENGACHIYAYA2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 天下茶屋一丁目(6278758)

TENGACHIYAYA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 新今宮駅前西(6174177)

SHIN'IMAMIYAEKIMAENISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 萩之茶屋一丁目(6160005)

HAGINOCHIYAYA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 萩之茶屋三丁目(6084356)

HAGINOCHIYAYA3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 大宮五丁目(6121382)

OOMIYA5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको