कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Nishiyodogawa-ku Osaka-shi, Tadaoka-cho Semboku-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 御幣島駅前(6076919)

MITEJIMAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 忠岡東(6042234)

TADAOKAHIGASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 忠岡中(6270219)

TADAOKANAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 姫島五丁目(6196842)

HIMESHIMA5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी