कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Minato-ku Osaka-shi, Nishiyodogawa-ku Osaka-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 大阪港駅前(6257390)

OOSAKAKOUEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 御幣島駅前(6076919)

MITEJIMAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 姫島五丁目(6196842)

HIMESHIMA5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी