कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Miyakojima-ku Osaka-shi, Moriguchi-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 長池町(6040146)

NAGAIKECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 都島警察署前(6234608)

MIYAKOJIMAKEISATSUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 守口大宮通三丁目(6357937)

MORIGUCHIOOMIYADOORI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 守口佐太東町(6142846)

MORIGUCHISATAHIGASHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 936 येन )

प्रशिक्षण भएको