कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Miyakojima-ku Osaka-shi, Ikuno-ku Osaka-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 生野巽東三丁目(6206285)

IKUNOTATSUMIHIGASHI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 新今里二丁目(6299223)

SHIN'IMAZATO2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 都島警察署前(6234608)

MIYAKOJIMAKEISATSUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 生野新今里六丁目(6358150)

IKUNOSHIN'IMAZATO6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी