कार्यस्थल
Kansai region
Osaka
Miyakojima-ku Osaka-shi, Taisho-ku Osaka-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 泉尾七丁目(6152230)

IZUO7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी

ローソン 都島警察署前(6234608)

MIYAKOJIMAKEISATSUSHIYOMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 936 येन वा बढी