कार्यस्थल
Kansai region
Nara
Sakurai-shi
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 桜井脇本(6217797)

SAKURAIWAKIMOTO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 840 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 837 येन )

प्रशिक्षण भएको