कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Maizuru-shi, Kyotango-shi, Wazuka-cho Soraku-gun
7 वटा छ 1 वटा देखि 7 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 京丹後網野(6177394)

KIYOUTANGOAMINO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 丹後緑風高校前(6243926)

TANGORIYOKUFUUKOUKOUMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 東舞鶴駅前(6190845)

HIGASHIMAIDZURUEKIMAE

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 舞鶴浜(6141284)

MAIDZURUHAMA

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 東舞鶴駅前(6190845)

HIGASHIMAIDZURUEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 舞鶴浜(6141284)

MAIDZURUHAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 峰山町新町(6136975)

MINEYAMACHIYOUSHINMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी