कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Sakyo-ku Kyoto-shi, Ayabe-shi, Kyotango-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 岡崎道(6272773)

OKAZAKIMICHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 882 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 下鴨西林(6042458)

SHIMOGAMONISHIBAYASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 松ヶ崎駅前(6292043)

MATSUGASAKIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 890 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 890 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソンストア100 一乗寺駅前(6256219)

ICHIJIYOUJIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 890 येन वा बढी

ローソンストア100 京都百万遍(6258460)

KIYOUTOHIYAKUMANBEN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 890 येन वा बढी