कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Ukyo-ku Kyoto-shi, Ayabe-shi, Kumiyama-cho Kuse-gun
8 वटा छ 1 वटा देखि 8 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 太秦荒木町(6141953)

UZUMASAARAKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 京都嵐山渡月橋(6234904)

KIYOUTOARASHIYAMATOGETSUKIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 四条西院(6166597)

SHIJIYOUSAIIN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 久御山工業団地前(6211671)

KUMIYAMAKOUGIYOUDANCHIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 葛野大路御池(6292505)

KADONOOOJIOIKE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 綾部宮代(6366250)

AYABEMIYASHIRO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी

ローソンストア100 太秦桂ヶ原町(6258098)

UZUMASAKATSURAGAHARACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 京都高雄(6292072)

KIYOUTOTAKAO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी