कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Nishikyo-ku Kyoto-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 西京川島(6292161)

NISHIGIYOUKAWASHIMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 桂朝日町(6292480)

KATSURAASAHICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

प्रशिक्षण भएको