कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Yamashina-ku Kyoto-shi, Yosano-cho Yosa-gun
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 与謝野町加悦(6229139)

YOSANOCHIYOUKAYA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 900 येन )

प्रशिक्षण भएको