कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Minami-ku Kyoto-shi
13 वटा छ 1 वटा देखि 13 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 吉祥院八条通(6292126)

KITSUSHIYOUINHACHIJIYOUDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 東寺駅前(6043848)

TOUJIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 909 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 九条河原町(6292209)

KUJIYOUKAWARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 大宮通上鳥羽(6292221)

OOMIYADOORIKAMITOBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 京都駅八条口(6292333)

KIYOUTOEKIHACHIJIYOUGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी

ローソン 烏丸久世橋(6166864)

KARASUMAKUZEBASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 久世中久町(6217768)

KUZENAKAHISACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 苗代町(6124966)

NAWASHIROMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 909 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 油小路祥鳥橋(6127025)

ABURANOKOUJISHIYOUCHIYOUBASHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 京都南インター(6054295)

KIYOUTOMINAMIINTA-

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 吉祥院西ノ茶屋(6194180)

KITSUSHIYOUIN'NISHINOCHIYAYA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 930 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 910 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 竹田街道針小路(6220150)

TAKEDAKAIDOUHARIKOUJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 950 येन वा बढी

ローソン 吉祥院石原(6292149)

KITSUSHIYOUIN'ISHIHARA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी