कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Kita-ku Kyoto-shi, Maizuru-shi, Wazuka-cho Soraku-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 舞鶴真倉(6141479)

MAIDZURUMAGURA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 882 येन वा बढी

ローソン 北野白梅町(6153488)

KITANOHAKUBAICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 京都金閣寺前(6244179)

KIYOUTOKINKAKUJIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी