कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Kita-ku Kyoto-shi, Nagaokakyo-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 長岡京ガラシャ通(6292132)

NAGAOKAKIYOUGARASHIYADOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 888 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 888 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 北野白梅町(6153488)

KITANOHAKUBAICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 京都金閣寺前(6244179)

KIYOUTOKINKAKUJIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी