कार्यस्थल
Kansai region
Kyoto
Kita-ku Kyoto-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 鞍馬口(6085278)

KURAMAGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी

ローソン 千本北大路(6047332)

SENBONKITAOOJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 909 येन वा बढी