कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Akashi-shi, Kamigori-cho Ako-gun
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 大久保駅北口(6122559)

OOKUBOEKIKITAGUCHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 明石宮の上(6358090)

AKASHIMIYANOUE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 大蔵谷清水(6020356)

OOKURADANISHIMIZU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी