कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Chuo-ku Kobe-shi, Kamigori-cho Ako-gun
18 वटा छ 1 वटा देखि 18 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 東川崎町(6177419)

HIGASHIKAWASAKICHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 871 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 神戸吾妻通三丁目(6287378)

KOUBEADZUMADOORI3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 871 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン ポートアイランド北(6166054)

POTOAIRANDOKITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 中山手通二丁目(6176963)

NAKAYAMATEDOORI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 三宮京町筋(6190236)

SAN'NOMIYAKIYOUMACHISUJI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン S大丸神戸(6352182)

SDAIMARUKOUBE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 加納町一丁目(6048030)

KANOUCHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 神戸熊内町六丁目(6352638)

KOUBEKUMOCHICHIYOU6CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 871 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 神戸吾妻通三丁目(6287378)

KOUBEADZUMADOORI3CHIYOUME

पसल प्रबन्धक उम्मेदवार (बिक्री काम)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 871 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 神戸港島一丁目(6211837)

KOUBEMINATOJIMA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸御幸通四丁目(6217975)

KOUBEGOKOUDOORI4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸吾妻通三丁目(6287378)

KOUBEADZUMADOORI3CHIYOUME

अन्य भोजनालयमा भान्साको कर्मचारी

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 神若通七丁目(6017207)

KAMIWAKADOORI7CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 神戸国際会館前(6249366)

KOUBEKOKUSAIKAIKANMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 神戸市役所西(6194576)

KOUBESHIYAKUSHIYONISHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 三宮駅南(6174705)

SAN'NOMIYAEKIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 神戸異人館通(6196606)

KOUBEIJINKANDOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 磯上通二丁目(6153979)

ISOGAMIDOORI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी