कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Nishi-ku Kobe-shi, Awaji-shi
5 वटा छ 1 वटा देखि 5 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 神戸櫨谷町菅野(6208953)

KOUBEHASETANICHIYOUSUGANO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 大沢一丁目(6058152)

OOSAWA1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸福吉台(6284919)

KOUBEFUKUYOSHIDAI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸伊川谷町有瀬(6358055)

KOUBEIKAWADANICHIYOUARISE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸桜が丘(6166232)

KOUBESAKURAGAOKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी