कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Kita-ku Kobe-shi, Sasayama-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 神戸山田町中(6361092)

KOUBEYAMADACHIYOUNAKA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 871 येन वा बढी

ローソン 篠山安田(6058413)

SASAYAMAYASUDA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 875 येन वा बढी

ローソン 泉台南(6117110)

IZUMIDAIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 鈴蘭台西町五丁目(6166284)

SUZURANDAINISHIMACHI5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 880 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी