कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Amagasaki-shi
18 वटा छ 1 वटा देखि 18 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 尼崎富松町三丁目(6220405)

AMAGASAKITOMATSUCHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン ニシイチドラッグ崇徳院(6238300)

NISHIICHIDORATSUGUSUTOKUIN

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 910 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 900 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 立花駅前(6019360)

TACHIBANAEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 尼崎立花町四丁目(6248473)

AMAGASAKITACHIBANACHIYOU4CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 尼崎立花町一丁目(6166120)

AMAGASAKITACHIBANACHIYOU1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 尼崎山幹南武庫之荘(6190584)

AMAGASAKIYAMAKANMINAMIMUKONOSOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 尼崎昭和通二丁目(6196820)

AMAGASAKISHIYOUWADOORI2CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 阪神尼崎駅北(6282197)

HANSHIN'AMAGASAKIEKIKITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 尼崎南初島町(6206658)

AMAGASAKIMINAMIHATSUSHIMACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 尼崎久々知一丁目(6211599)

AMAGASAKIKUKUCHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソン 尼崎次屋三丁目(6220138)

AMAGASAKITSUGIYA3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソン 尼崎立花駅南(6238173)

AMAGASAKITACHIBANAEKIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソン 尼崎大西町三丁目(6238227)

AMAGASAKIOONISHICHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソン 尼崎水堂町三丁目(6249745)

AMAGASAKIMIZUDOUCHIYOU3CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソン 尼崎下坂部(6299170)

AMAGASAKISHIMOSAKABE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソンストア100 尼崎浜田町(6361011)

AMAGASAKIHAMADACHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 899 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン S尼崎市役所(6358026)

SAMAGASAKISHIYAKUSHIYO

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソンストア100 尼崎富松(6254976)

AMAGASAKITOMATSU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 920 येन वा बढी