कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Kita-ku Kobe-shi
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 鈴蘭台西町五丁目(6166284)

SUZURANDAINISHIMACHI5CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 泉台南(6117110)

IZUMIDAIMINAMI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸谷上東町(6206486)

KOUBETANIGAMIHIGASHIMACHI

सर-सफाई

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソン 神戸谷上東町(6206486)

KOUBETANIGAMIHIGASHIMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी