कार्यस्थल
Kansai region
Hyogo
Higashinada-ku Kobe-shi
3 वटा छ 1 वटा देखि 3 वटा सम्म देखिएको छ

ローソンストア100 東灘甲南町(6253267)

HIGASHINADAKOUNANCHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी

ローソンストア100 神戸御影(6258201)

KOUBEMIKAGE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 899 येन वा बढी

ローソン 神戸深江北町一丁目(6366008)

KOUBEFUKAEKITAMACHI1CHIYOUME

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 900 येन वा बढी