कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Yamagata
7 वटा छ 1 वटा देखि 7 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 鶴岡宝町(6144443)

TSURUOKATAKARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 鶴岡若葉町(6157351)

TSURUOKAWAKABAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 酒田若竹町(6211180)

SAKATAWAKATAKECHIYOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 780 येन वा बढी

ローソン 山形東青田(6271673)

YAMAGATAHIGASHIAOTA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 770 येन वा बढी

ローソン 山形北村山(6072212)

YAMAGATAKITAMURAYAMA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 763 येन )

प्रशिक्षण भएको

ローソン 南陽三間通(6074100)

NAN'YOUMITSUMADOORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 765 येन वा बढी

ローソン 上山十日町(6353744)

KAMINOYAMATOOKAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी