कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
MInamisanriku-cho Motoyoshi-gun, Tomiya-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 南三陸小森(6219566)

MINAMISANRIKUKOMORI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी

ローソン 南三陸志津川御前下(6353810)

MINAMISANRIKUSHIDZUGAWAGOZENSHITA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी