कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Wakabayashi-ku Sendai-shi, Shibata-machi Shibata-gun
4 वटा छ 1 वटा देखि 4 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 仙台土樋(6176070)

SENDAITSUCHITOI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 798 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン 仙台河原町駅前(6244570)

SENDAIKAWARAMACHIEKIMAE

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 798 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको

ローソン ツルハドラッグ仙台五橋(6236760)

TSURUHADORATSUGUSENDAIITSUTSUBA

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

यातायात खर्च भुक्तानी

ローソン 仙台河原町(6132204)

SENDAIKAWARAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 798 येन )

यातायात खर्च भुक्तानी प्रशिक्षण भएको