कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Ishinomaki-shi, Tomiya-shi
2 वटा छ 1 वटा देखि 2 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 石巻流留(6289472)

ISHINOMAKINAGARU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 800 येन वा बढी

ローソン 石巻さくら町(6271940)

ISHINOMAKISAKURAMACHI

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 798 येन वा बढी