कार्यस्थल
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Iwanuma-shi
1 वटा छ 1 वटा देखि 1 वटा सम्म देखिएको छ

ローソン 岩沼下野郷(6226000)

IWANUMASHIMONOGOU

CVS कर्मचारी (सामान्य व्यापार)

※अरुबाइतो

तलब: प्रतिघण्टा तलब 830 येन वा बढी
( प्रशिक्षण अवधिमा 824 येन )

प्रशिक्षण भएको